23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

Bønnesamling
Bønnesamling i kirka hver mandag kl. 20:00
kontaktperson: Annette Klingenberg Eriksen. Tlf 907 87 427