23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

Misjonsmesse
Menigheten arrangerer stor misjonsmesse lørdag 9. november 2013.
Kontaktperson er Beate Rakli Grevstad