23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

FriBU Grimstad

FriBU Minnefond

FriBU i Grimstad har et eget «fond» der pengene går til ungdom i menigheten  som vil på kurs!

Retningslinjene for utdeling av midler fra fondet kan du lese her.

For å søke om midler kan du skrive ut dette søknadsskjemaet, fylle det ut og sende det til Grimstad FriBU v/ansatt