23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

Konfirmasjonsundervisning

Konfirmasjonsundervisningen starter i september og varer i ett år med konfirmasjonsgudstjeneste den andre søndagen i september.
I år (2013) er konfirmasjonsgudstjeneste den 8 september.
Undervisningen er etter skoletid annenhver torsdag kl. 14:30 - 16:00

Brosjyre for konfirmasjonsopplegget for 2014