23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

Regnbuelandet

Regnbuelandet er søndagsskole samtidig med gudstjenesten.
Alder: 3 år - 4. trinn.
Gudstjensten starter kl 1100, og ca 20 min. ut i gudstjenesten kommer Løven og henter alle barna.