23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

SR

SR er søndagsskole for de fra 5. trinn - Konfirmasjonsalder.
Samles 2 søndager i måneden.

Kontaktperson: Ivar H Syvertsen: tlf 940 06 682