23. september 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

Grimstad SoulChildren

                                                                       


Grimstad Soul Children

 

Velkommen!
Grimstad Soul Children er et kor for "tweens" fra 5. til 10. trinn. Vi har ca 25 medlemmer fra alle skoler i Grimstad og noen nabokommuner. Vi hører hjemme i
Grimstad Frikirke, og øver der hver onsdag fra kl 18:30 til 20:00 (unntatt i skolens ferier).

Visjon
Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk som de kjenner seg igjen i!

Mål
* La deltakerne få møte Jesus
* Alle skal bli sett - hver gang
* Alle skal føle seg trygge
* Sang er gøy! Øvelsene våre er ikke bare sang, men det er  også leking, koreografi, og andre ting.
* Vi vil utvikle sang- og musikktalenter.

Verdier
* Alle er like verdifulle for Gud
* Det er verdifullt at vi er forskjellige
* Som ledere ønsker vi å være gode forbilder

Historikk
Noen voksne i Grimstad Frikirke hadde hver for seg en visjon om å starte et arbeid for aldersgruppa 10 – 15 år med kor som utgangspunkt. Noen flere ble med, og august 2005 startet fire voksne og en ungdom Grimstad Soul Children. Informasjon til menighetens 10 – 15-åringer i løpet av sommeren samt en annonse i Grimstad Adressetidende ga 17 deltakere på første øvelse. I løpet av høsten ble det 24, og vi gikk over fra å øve annenhver uke til hver uke.

Våren 2006 var koret blitt til 40, og høsten 2006 til 60. Siden var koret på 55 – 60 deltakere mange semestre og hadde også egne band.De siste årene har koret vært på ca. 20-30 deltagere. Ivar Syvertsen og Jørund Vedumsdalen sluttet våren 2016 etter 11 år som hovedledere, og et nytt lederteam har nå tatt over:

 

Ledere
Mads Sætren er administrativ leder og kontaktperson for bookinger osv. Han holder dessuten greie på medlemslista, og sender ut SMS'er med ujevne mellomrom. Så får du nytt mobilnr: Husk å send en SMS til ham! Mobil: 454 10 185
 

Pernille Daland og Sandra Thorsen er dirigenter.
Ole Tørresen er tur- og andaktssjef. Mobil: 908 58 042
Solveig Tørresen matansvarlig.
Thomas Thorsen er sosial- og PR-sjef
Morten Angvoll og Ronny Galdal jobber med lyd.
Jon Petter Njølstad er kasserer.
Og så får vi ekstra drahjelp fra tidligere SoulChildren-korister Amalie Johansen og Kristin Syvertsen av og til.

Alt i alt et solid team!

Turer
Koret har deltatt på Soul Children Festivalen siden 2006.

Noen andre tradisjoner har også blitt etablert: Go-cart tur på høsten til Evje, ledernes avslutningskveld på Dolly Dimple's i juni og å synge på Frikirkens konfirmasjonsgudstjeneste.

Grimstad Soul Children har noen år hatt 2 – 4 studenter fra Bibelskolens musikklinje som ”praksisstudenter”, og de får innblikk i det å drive et kor. De får prøve seg på ulike ting som oppvarming, leker, andakt, band, direksjon – alt etter egne ønsker og evner.

Grimstad Soul Children er først og fremst til for medlemmene, men selvsagt synger vi også ”ute” noen ganger hvert semester. Vi holder oss stort sett i Grimstad, men har også vært på tur til Kristiansand, Lillesand, Lyngdal og Treungen.

Vi har hatt konsert sammen med Ansgar Gospelkor, satt opp musicalen "Train" sammen med konfirmantene, sunget julekonsert med Trine Rein, arrangert kurs og seminarer for andre. Vi har også sunget flere ganger i Grimstad sentrum. Til høsten 2016 gleder vi oss til å synge julekonsert sammen med Martin Halla, Maria Arredondo og Torstein Sødal!

Komsert med Hans Petter Hammersmark
Konsert med Hans Petter Hammersmark