16. august 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

I Sentrum nr 1, 2013

Litt om innholdet:

Møtes Igjen: om ungdommene i menigheten
Påskas budskap er FRED: Pastor Gunsteins betraktninger om påska
Hilsen fra Jerusalem: Fra vår nye pastor Knut Helge Høyland
Hans Hanssen: Om en allsidig og engasjert person i vår menighet og by
Tilbake til Grimstad. Laila og Bergsvein Normann flytter tilbake til Grimstad
Møte med Riska fra Riska: Bli bedre kjent med Karin Riska