16. august 2018
  |  Logg inn

Den Evangeliske Lutherske Frikirke 

    Grimstad Frikirke

                  - Et felleskap i tjeneste             


 

Grimstad Frikirkes visjon

Hva kan Guds tanker eller visjon for menigheten være?

 Høsten 2015 begynte arbeidet med menigheten VISJON og dette arbeidet vil fortsette ut 2016.Det spirer frem

Menighetsledelsen ved det nye lederrådet er nå ansvarlig for å lede denne prosessen i menigheten. Dette har så langt skjedd i to menighetsmøter høsten 2015 og på menigheteweekenden i februar 2016.

Det legger nå en plan for fremdriften videre og dette vil bli lagt ut på denne siden. Følg derfor med her!