Åpen barnehage

Velkommen til Lauvstø åpen barnehage!

Åpen barnehage er et gratis pedagogisk og sosialt tilbud for barn under skolealder i følge med en voksen. 

Vi har åpent tirsdag og fredag, kl. 0930-1230!

Kom og gå som det passer i åpningstiden. Det blir lek, sang, sosialt samvær og samlingstund. 

Ta gjerne med matpakke. Du kan få kaffe og te hos oss. 

For oppdatert informasjon følg med på vår facebookside

Hjertelig velkommen!

Åpen barnehage
Powered by Cornerstone