Småfellesskap

Småfellesskap er en samlebetegnelse for ulike former for mindre grupper, mer eller mindre formelt organisert.

Det dreier seg om alt fra bibelgrupper og samtalegrupper til strikkegrupper og uformelle samlinger i lavvoen.

Vi tror at små felleskap kan være viktig for å bli kjent med både Gud og mennesker. Ønsker du å vite mer?

Kontakt en av de ansatte, eller Gunnar Spikkeland på telefon 472 82 272.

Powered by Cornerstone