Velkommen til Grimstad Frikirke

Et fellesskap av flere generasjoner

Grimstad Frikirke er et fellesskap av mennesker i ulike aldre og i ulike livssituasjoner som har funnet en tilhørighet i vår menighet. Vi ønsker å bety noe for hverandre og for byen vår. 

Du er velkommen til å stikke innom på det eller de arrangementer du ønsker, og kanskje finner du ut av dette er stedet også for deg og dine?

 

Velkommen til Frikirken!

Velkommen til gudstjenester i mai i Frikirken.

7. mai kl. 11.00 - Gudstjeneste - Tale: Sigmund Sandåker. Musikk: Dag Einar Hanson. Regnbueland og SR.

14. mai kl. 11.00 - Familiegudstjeneste med bønnevandring. Tale: Pastor Knut Helge Høyland. Musikk: Tone Pedersen.

21. mai kl. 11.00 - Gudstjeneste med nattverd i Arendal Frikirke! Tale: Arvid Hunemo. Musikk: Trygve Moe og Menighetskoret.

28. mai kl. 11.00 - 1. pinsedag - Høytidsgudstjeneste med dåp - Tale: Pastor Knut Helge Høyland. Musikk: Tone Pedersen.

29. mai kl. 11.00 - Pinsesamling med pilgrimsvandring fra Fjære Kirke.

              kl. 12.00 - 2. pinsedag - Fellesgudstjeneste i Fjærparken. Tale: Odd Arild Berge. 

Følg med på kalenderen på nettsiden, vår facebook side og i avisene for oppdatert informasjon om hele programmet i Frikirken. Vi tar forbehold om mulig endringer i programmet. 

Opptak av taler legges ut på vår Youtube-kanal etter gudstjenesten.

Vil du ha oppdatert informasjon kan du abonnere på vår menighetsmail. Send mail til grimstad.menighet@frikirken.no for å registrere deg. 

Bibelkveld

I samarbeid med Norkirken og Bibelskolen i Grimstad arrangerer vi "Bibelkveld". Vil du lære mer om bibelen og bli inspirert til å lese og bedre forstå bibelens "store fortelling"? Bli med på bibelkveld hvor vi får grundig og spennende undervisning fra en ny bok i bibelen på hver samling. Du er hjertelig velkommen!
Bibelkveld
Powered by Cornerstone