Hovedpastor
Tlf.: 41 21 45 58
e-post: knut.hoyland@frikirken.no
Barne- og familie arbeider
Tlf.: 98 86 06 20
E-post: birgitte.haugronning@frikirken.no
Kontormedarbeider (Ulønnet)
Tlf.: 48 15 01 68
E-post: itorvolt@drottningborg.vgs.no
Leder eldsteråd og lederråd
Tlf. 412 02 060
E-post: mnjolstad@gmail.com
Leder diakonat
Tlf. 901 20 235
E-post: ole.da.svebak@gmail.com
Powered by Cornerstone