Gudstjeneste

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, og her samles vi hver søndag og på høytidsdagene. Gudstjenestene kan variere noe i form og innhold, avhengig av hvem som leder, taler og synger. Enkelte søndager er det familiegudstjeneste.

En del søndager er det søndagsskole for barna under deler av gudstjenesten. Se menighetens program for oversikt over hvilke søndager dette gjelder.

På søndager er det kirkekaffe etter gudstjensten.

Velkommen til et åpent felleskap hvor god forkynnelse, sang og bønn står i sentrum!

Taler

Powered by Cornerstone