Konfirmasjon i Frikirken

Konfirmasjon i Frikirken

Vil du være konfirmant i Frikirka?

Konfirmansjonen er en flott mulighet til å oppleve et litt annerledes år hvor du kan få bli bedre kjent med Bibelen, Jesus og kirken. Hvor du kan stille spørsmål om livet og troen. Hvor du kan få nye venner og oppleve mye gøy. Hvem som helst kan være konfirmant i Frikirken. 

Konfirmantåret i september/oktober og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i begynnelsen av september neste år.

Opplegget består av:

Ca. 10 fellessamlinger (ca. hver 3. uke) fra Sept. til mai. Disse samlingene er felles for konfirmanter fra Frikirkene i Grimstad, Arendal, Lillesand, Birkeland og Randesund. Som regel er vi ca. 20 konfirmanter til sammen på disse samlingene. Samlingene er på onsdager fra 18.00-21.00. Vi organiserer felles transport om samlingen er i en av de andre menighetene.

2 weekend samlinger med overnatting fra fredag til lørdag og deltkaelse på gudstjenesten på søndagen.

En ukesleir på sommeren (uke 31 eller 32) på Evjetun sammen med ca. 80-100 konfirmanter fra hele Agder. Her er en link til en video fra leiren: https://1drv.ms/v/s!AgGQeEryMTs1hJtM014enU1zMj-Zig

I tillegg skal konfirmantene delta på en del gudstjenester og andre samlinger i Frikirken i løpet av året.

Pris for året er 2500 kr (betales i mai). Prisen dekker alt med unntak av gokart/rafting som er valgfrie aktiviteter på sommerleiren.

Som et valgfritt tilleggstilbud arrangerer vi hvert 2. år en konfimanttur til Israel. Dette er en 8 dagers tur hvor vi besøker Jerusalem, Genesaretsjøen, Dødehavet og Middelhavet og hvor vi får lære om bibelen på de stedene hvor det skjedde.

For påmelding eller mer informasjon om opplegget og datoer for kommende konfirmant år, ta kontakt med pastor Knut Helge Høyland. Tlf. 41214558. Epost: knut.hoyland@frikirken.no

Konfirmasjon i Frikirken
Powered by Cornerstone