MISJON

Frikirken driver et utstrakt misjonsarbeid i flere land.

Grimstad Frikirke er utsendemenighet for Knut Ola og Ruth Kari Topland i Japan. De bor i storbyen Nagoya, der de fokuserer på evangelisering gjennom relasjonsbygging i tillegg til gatemøter og utdeling av bibler og traktater på japansk. De utruster også nye kristne gjennom blant annet husfellesskap. Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler inn penger til ulike prosjekter i Japan, som mat til hjemløse og bønnesenteret. Vær gjerne med å be for det viktige arbeidet misjonærene våre er en del av. 

Se filmen om noe av arbeidet som gjøres i Japan. http://vimeo.com/506083935

For mer informasjon om frikirkens misjonsarbeid, følg linken til frikirkens hovedkontor. https://frikirken.no/misjon

Powered by Cornerstone