Søndagsskole

Tilbud på søndager for gruppen 0-10 år

Når det ikke er familiegudstjeneste, er det søndagsskole under gudstjenesten.

Vi begynner oppe sammen med de voksne, før vi går ned til eget opplegg.

Det brukes materiell fra Søndagsskoleforbundet: "Sprell levende".

Dagens tema blir aktualisert med prat, aktivitet, lek og gjerne noe å spise.

 

Søndagsringen er for 5 klasse og eldre.

Her kombinerer vi tema fra søndagens tekst med noe mat og lek.

 

                       

Powered by Cornerstone