Søndagsskole

Tilbud på søndager for gruppen 0-10 år

Når det ikke er familiegudstjeneste, er det søndagsskole, med inndeling i

Gulliver: til og med 1. klasse

Tårnagentene: 2. – 4. klasse.

Det brukes opplegg fra Søndagsskoleforbundet: "Sprell levende".

Dagens tema blir aktualisert med prat, aktivitet, lek og noe å spise.

 

Søndagsringen er for 5 klasse og eldre.

Her kombinerer vi tema fra søndagens tekst med noe mat og lek.

 

                       

Powered by Cornerstone